Община

Център за работа с деца и младежи отвори врата в град Дебелец

Център за работа с деца и младежи отвори врата в Дебелец. Това е 20-ият подобен център в населените места на община Велико Търново.  Мястото е обособено в две стаи в Здравната служба. Изградено е с помощта на Общината, бизнеса и доброволен труд. Дългогодишният спонсор на кметството Анелия Зографова осигурява спортни игри и уреди, с 350 лева от общинския бюджет е закупена джага. Дейността на клуба ще бъде насочена към ангажиране на свободното време на децата и младите хора  с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения. Ще осъществява превантивна дейност по отношение борбата с наркотици, трафик на хора, полово предавани болести, ХИВ/СПИН и безопасно използване на интернет.

„С откриването на Центъра продължаваме политиката на Община Велико Търново да работи с децата и младежите, да създава благоприятни условия за тях, да осмисля свободното им време, като ги ангажира с дейности и мероприятия, както и да ги направи съпричастни към обществения живот”, каза в празничното си обръщение кметът на Дебелец Снежана Първанова.

Близо 800 деца и младежи на възраст от 8 до 29 години живеят в крайтърновския град. „Отдавна беше редно най-голямото населено място  извън Велико Търново да има Център, където децата и младежите да се събират и да прекарват смислено и безопасно своето свободно време. Важна част от политиката ни е да предоставяме именно такива възможности за децата и младите хора не само в свободните от учебни занимания дни, но и всеки ден”, подчерта в приветствието си зам.-кметът на Общината Ганчо Карабаджаков. „Пазете го и се грижете за него, за да ви е приятно, когато сте тук. Очаквам предложения, които можем да реализираме”, допълни той.

„Децата на България са нашето бъдеще. Те трябва да израстват личности,  добри човеци преди всичко, за да може ние да живеем в едно по-добро място на планетата”, посочи в поздрава си общинският съветник от Дебелец Георги Недев.

„Искам да знаете, че вашите приятели – полицаите,  ще бъдат плътно до вас и ще ви научат на много неща, които ще са ви полезни в бъдеще”, заяви директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Димитър Машов.

„Първата идея на посетителите е да участват в спортния празник на града, като изработят хвърчила и организират състезание. Има предложение сами да направят кукли и да се занимават с театър”, разкри г-жа Първанова.

Деца от ЦРД в с. Церова кория

Специални гости на тържеството бяха деца от Центъра в село Церова кория. Те поздравиха своите приятели с музикални и танцови изпълнения, а ученици от Дебелец се представиха с рецитация на стихове.