Здравеопазване

Център „Ариадна” прави обучение по психодиагностика

Обучение по психодиагностика ще проведе  център „Ариадна” във Велико Търново на 16 юли от 18 до 20 часа. Занятията ще са в три модула – когнитивни процеси, диагностика на личността и техники от схема терапията за диагностика и интервенция (диагностиката, като част от терапевтичния процес). В онлайн обучението могат да се включат  психолози, завършили бакалавърска степен на обучение, студенти по психология в последните курсове, психолози и психотерапевти, които вече ползват определени знания и опит в помагането, но биха искали да научат нови. Онлайн курсът ще е полезен и за работещи в сферата на човешките ресурси, за лекари, психотерапевти, педагогически съветници и др.

Психодиагностиката е област от приложната психология, която се използва в смисъл на психологическо измерване на личността; на психологическо тестиране и в основата на изграждане на различни психологически тестове за оценка на психологични параметри. Предмет на психодиагностиката са индивидуалните особености, индивидуалните характеристики на изследваните обекти, обясняват организаторите от център „Ариадна”.