Образование

Център „Амалипе“ с онлайн анкета за присъственото обучение

Онлайн анкета за връщане на учениците в клас проведе център „Амалипе“ в 127 училища от мрежата училища „Всеки ученик ще бъде отличник“. Тя включва 274 школа от цялата страна, голямата част от които обучават ромски ученици.

В ⅘ от училищата присъственото обучение в началните класове вече е възстановено, като в 54.33% присъствено се обучават всички паралелки, в 19.69% – някои паралелки, а в 5.51% предстои непосредствено възстановяване на присъствения учебен процес, тъй като родителите вече са дали съгласие.  Едва в 26 от 127 анкетирани училища, които обучават в начален етап, т.е. 20.47% все още няма присъствен учебен процес, сочат резултатите от допитването.

В 69 от анкетираните 127 училища, всички начални паралелки вече са в присъствено обучение, като две от училищата не са излизали в ОРЕС, а останалите 67 са възстановили присъствения учебен процес във всички паралелки. В 14 училища (11.02% от анкетираните) присъствено са се върнали над половината, но не всички от паралелките. В 4.72 % от училищата присъственият учебен процес е възстановен за между ¼ и половината паралелки, а в 7.87% – под 25 %. Нито една паралелка все още не се е върнала присъствено в 22 % от школата.

Връщането към присъствено обучение е резултат от съгласието на мнозинството от родителите техните деца да бъдат тествани в училище. В 33.86% всички или почти всички родители са дали съгласие, сочат още данните от онлайн допитването на център „Амалипе“. В училищата с концентрация на уязвими групи сочат активна роля на образователните медиатори в процеса. В 37.80% от анкетираните ролята на медиатора е много активна – убеждава родителите, обикаля на терен, помага за събиране на декларации, участва в тестването. В 18.11% от училищата образователните медиатори участват и помагат само в тестването, в 17.32 % от училищата няма образователен медиатор и нуждата от такъв е видима.