Образование

Център Амалипе събира във Велико Търново началници на Регионални управления на образованието и депутати

Началници и представители на всички Регионални управления на образованието, както и народни представители от Комисията за образованието и науката към 49-то Народно събрание ще участват в среща по въпросите на образователната интеграция, която ще се проведе на 13-ти и 14-ти ноември във Велико Търново. Тя се организира от Център Амалипе и КОН.

Участие в срещата са потвърдили началници на 26 РУО и представители на 2 други. Ще участват и народните представители Красимир Вълчев (Председател на КОН), Марио Рангелов, Дженал Яшар, Валентина Димова. Министерството на образованието и науката ще бъде представено от д-р Георги Няголов, съветник в политическия кабинет на министър Цоков. Ще участва и д-р Лало Каменов, Директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН.

Народните представители, началниците на РУО и Център Амалипе ще дискутират актуалните проблеми пред развитието на българското образование и образователната интеграция. Те ще обсъдят необходимостта от законови промени в ЗПУО, как да бъде подкрепена десегрегацията на обособените ромски училища в големите градове, въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование, разширяването на броя на образователните медиатори и тяхното професионализиране. Също така ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с проект “Успех за теб”, операции по Програма Образование, използването на средствата за работа с уязвими групи по член 52 а от Наредбата за финансирането.

Срещата ще започне от 11:00 на 13-ти ноември в хотел “Меридиан Болярски”.