Образование

Центърът по корейски език и култура във ВТУ организира конкурс за есе

Центърът по корейски език и култура към Филологическия факултет на Великотърновския университет организира студентски конкурс за есе на тема „Република Корея – вчера, днес и утре“. Право на участие в конкурса имат всички студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а есето трябва да бъде на български език в рамките на 6 страници (шрифт Times New Roman, 12 pt, редова разредка 1,5).

Срокът за изпращане е до 15 ноември 2020 г., на e-mail: j.kang@ts.uni-vt.bg. На 21 ноември ще бъдат обявени най-добре представилите се участници.

На 27 ноември в онлайн среда ще се проведе Първи студентски форум по корейски език. По време на форума ще бъде изнесена лекция на Н. Пр. Джънг Джингю – посланик на Република Корея в Българи. Същият ден в Посолство на Република Корея (София) ще бъдат наградени участниците в конкурса за есе.

НАГРАДИ:

Първо място: 400 US$ (ваучер)

Второ място: 250 US$ (ваучер)

Трето място: 150 US$ (ваучер)

Четвърто място: 100 US$ (ваучер)

Пето място: 100 US$ (ваучер)