Общински съвет

Центърът за социални услуги с нова система за електронна инвентаризация

Общинските съветници от бюджетната и икономическа комисия към Великотърновския общински съвет одобриха промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31 октомври 2017 г. на Община Велико Търново. Сред промените по Инвестиционната програма за отчетения период е Система за електронни инвентаризации за  нуждите на Центъра за социални услуги, а инвестицията е в размер на 22 431 лв. Институцията желае да закупи база за инвентаризация, заедно с апарат за въвеждане на данните, уточни пред местните парламентаристи Мариян Маринов, директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново. „Една инвентаризация представлява преброяване, измерване и физическо намиране на самите активи. Те се маркират с електронни баркодове. Това е база данни, в която се вкарват всички активи. Ако има разместване на активи, тази информация ви се дава от системата. Инвентаризацията на Общината преди се правеше в рамките на месец и половина, а сега – за около една седмица, с всички кметства. Тъй като в ЦСУ има много услуги – старчески домове, центрове за настаняване от семеен тип, е редно да помогнем на колегите с тази система. За тях това ще представлява огромен труд, докато се въведе – в рамките на година-година и половина”, допълни Маринов. Първата институция, в която ще бъде приложена системата за инвентаризация, е Домът за стари хора „Венета Ботева”.