Община

Центърът за обществена подкрепа във Велико Търново работи в разнородни направления

   Центърът за обществена подкрепа във Велико Търново навърши десет години. През този период през него са преминали 1756 случая. Екипът от специалисти е работил с повече от 3000 клиенти. Проведени са над 360 групови занятия в бившите домове за деца, лишени от родителски грижи  „Пеньо и Мария Велкови” във Велико Търново и „Христо Смирненски” в Балван, както и в кризисния център в селото.

Целта на центъра е да подкрепя децата и семействата в риск, затова и дейността ни е широкоспектърна. Един от нейните акценти е превенцията на изоставянето и реинтеграцията на децата в семействата. През десетте години сме работили по 109 случая по реинтеграция. Процесът започва с работа с родителите преди връщане на детето и след това с неговата адаптация. Справили сме се успешно и с 20 случая на превенция на изоставянето като сме работили със семейства, където вече е имало такова. В биологичните им семейства сме върнали за десет години 55 деца, а при 21 сме предотвратили извеждането им от семейна среда”, разказа  Здравка Николова – директор на Центъра за обществена подкрепа във Велико Търново.

С 301 случая по превенция на отклоняващо поведение на деца и учащи е работил екипът на Центъра за обществена подкрепа във Велико Търново от създаването си през 2008-а до сега. С тях срещи провеждат неговите психолози. Те, заедно с педагози, усилено са работили и по 68 случая по отпадане от училище. „Тук е много важно да се разберат причините и да се вземат съответните мерки”, коментира Здравка Николова. Тя припомни, че за десет години неговият екип се е справил с проблемите и на около 90 случая  на деца – жертви на насилие. „И това не е само насилие от улицата. Често те са били негов обект и в своите семейства”, каза ръководителят на Центъра за обществена подкрепа във Велико Търново. За   успешната си дейност той е работил в партньорство и с други институции, сред които Детска педагогическа стая, местната комисия за борба с противообществените прояви и др.

42 приемни семейства са обучени за десет години в Центъра за обществена подкрепа във Велико Търново, сподели още управителят Здравка Николова. Тя уточни, че за период от три години неговите специалисти са подкрепили 16 приемни семейства с настанени деца. За тях са сформирани групи за взаимопомощ и поддържаща грижа.

Екипът активно е работил и в процесите на осиновяване. За периода на съществуване на Центъра за обществена подкрепа в него са обучени 60 кандидат-осиновители. За  този сериозен акт са подготвени 31 деца, като психолозите и социалните работници са били редом с тях в процеса  на достигане до семейството-осиновител по време на взаимните им срещи и опознававане.