Здравеопазване Социални дейности

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Дебелец организира Ден на отворените врати

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в град Дебелец организира Ден на отворените врати за родители с консултативни прегледи за деца със специални потребности и хронични заболявания от Велико Търново и региона. Инициативата ще се проведе на 29 май от 10 ч. до 14 ч. и е посветена на Деня на детето.

Целта е повече родители и семейства да се информират за дейностите и услугите, които предлага центъра като лечебно заведение; за специалистите и условията, в които се провежда медицинската и психосоциална рехабилитация на децата; за възможностите за оказване на психологическа помощ и мотивация на родителите за активно участие в грижата за деца с увреждания. Консултативните прегледи ще се извършват от лекари със специалност „Педиатрия“ и „Физикална и рехабилитационна медицина“, психолози, ерготерапевти, педагози, социални работници и медицински сестри.

За записване и въпроси: 0879-388-751.