Денят

Центрове за развитие на общността ще отбележат Международния ден на толерантността – 16-ти ноември

Център „Амалипе“ във Велико Търново ще отбележи Международния ден на толерантността в периода 16 – 20 ноември с инициативи в цялата страна под мотото „Толерантността – единство на различията“. В кампанията ще се включат Центровете за развитие на общността – структури на „Амалипе“, формирани в 11 общини, заедно с местните клубове за развитие и училища, участващи в образователната програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, както и преподаватели, студенти, представители на институции, граждани, активисти и приятели.

Представители на център „Амалипе” и доброволците от Педагогическия факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ ще раздават пред сградата на Община Велико Търново на 16 ноември от 12 часа прегръдки и флаери с толерантни послания. Всеки минувач ще може да напише на специално подготвено табло с  изработено дърво на толерантността  какво е да си толерантен. Минувачите ще имат възможност да видят и доброволци, облечени в три национални носии – ромска, турска и българска, които ще раздават послания за толерантност.

Публична лекция  на  проф. дпн. Мариана Мандева ще има на 16 ноември от 14 часа в пети корпус на ВТУ. Тя е на тема ,,За четенето на официалния български език като втори език в началния училищен етап“  – ,,Академично и лично“.