Политика

Централната избирателна комисия назначи РИК в Четвърти изборен Великотърновски район

С решение № 1608-НС от 09.02.2023 Централната избирателна комисия назначи Районна избирателна комисия за Четвърти изборен Великотърновски район за предсрочните парламентарни избори на 2 април 2023 г.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

На проведените консултации на 05.02.2023 г. при областния управител, бе постигнато съгласие между участниците по отношение състава и ръководството на РИК. От представената в ЦИК преписка е установено, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, а участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал.3 и 4 ИК.