Община Общински съвет

Цените на услугите в Младежки дом – Велико Търново влизат за обсъждане в местния парламент

Великотърновският общински съвет ще дебатира относно предложението на промяна цените на услугите в Младежкия дом в старата столица. След проведени срещи с родители и преподаватели общинската администрация внася за разглеждане новите цени, като трето дете от едно семейство се освобождава от заплащане в една форма на обучение, второ дете плаща 50% от цената, а първо – 100%.

Цените за Детската музикална школа стават 40 лв. при месечен норматив от 8 часа, 30 лв. при 6 часа, 20 лв. за 4 часа и 15 лв. за тричасово обучение на месец.

В групите по керамика, изобразително изкуство, вокалните групи, солфеж и краткосрочните курсове цената ще е съответно на месец 30 лв. за 8-часово обучение, 23 лв. за 6 часа, 15 лв. за 4 часа и 12 лв. за 3 часа.

При индивидуалното обучение по танци за групи до 5 деца ще се заплаща 48 лв. за месечен норматив от 8 часа и 36 лв. при норматив от 6 часа.

При груповото обучение по танци цените са съответно 35 лв. за 8 часа на месец, 26 лв. за 6 часа, 18 лв. за 4 часа и 13 лв. за 3 часа.

20 лв. ще е цената за театралната школа с норматив 4 часа месечно.

Децата сираци и полусираци ще бъдат освободени от заплащане на цената за една форма на обучение, а ако се обучават във втора, заплащането ще е 50% от стойността на услугата.

Цените ще бъдат обсъдени на заседанието на местния парламент, насрочено за 29 ноември.