Денят

Цената на топлата вода в Търново остава 6 лв./m3 с ДДС и през ноември

Промоционалната цена на топла вода от 6 лв./m3 с ДДС е в сила и през м. ноември 2020 г., съобщават от дружество „Топлофикация ВТ“.  Цената важи за битови клиенти, които заплащат в срок дължимата сума за съответния месец и нямат просрочени зазължения към дружеството.

От промоционалната цена могат да се възползват и битови клиенти, които са сключили споразумение с топлофикационното дружество за разсрочено плащане и плаща редовно сумите по погасителни вноски.

Във връзка с наближаващия официален старт на отоплителен сезон 2020/2021, „Топлофикация ВТ“ напомня, че в срок до 10.11.2020 г. Абонатите трябва да са приключили с всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация. Лицето, което е упълномощено за работа с абонатната станция, е длъжно да запълни инсталацията. След като бъде изпълнено това, се започва поетапна проверка за готовност на инсталации ВОИ за старт на отоплителния сезон.

Преди запълване на вътрешната отоплителна инсталация, абонатите трябва  да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително допълване и обезвъздушаване на отоплителните тела и на вътрешната отоплителна инсталация след пускане на отоплението.

Обезвъздушаването на ВОИ се прави от упълномощеното лице за работа с абонатната станция в сградата.

В сгради – етажна собственост, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, поради продължаващи ремонти в някое от жилищата, отоплението няма да бъде включено. В този случай абонатите са длъжни да изплатят до „Топлофикация ВТ“ заявление за отложено включване на отоплението.

Включването и изключването на отоплението в абонатната станция, посредством отваряне и затваряне на спирателната арматура (кранове) към топлопреносната мрежа се извършва изключително от служители на „Топлофикация – ВТ“ АД. Боравенето с тези арматури от неоторизирани лица може да доведе до смущения и аварии в работата на топлопреносната мрежа, които да се отразят и върху други клиенти на дружеството. В случай на високи външни температури е достатъчно абонатите да затворят  радиаторните вентили, автоматичното управление на абонатната станция ще понижи мощността и съобразно това.

Важно напомняне:

Клиенти, които желаят включване на отоплението преди официалния старт на отоплителния сезон за град Велико Търново, трябва да подадат заявление в офиса на дружеството с дата на включване.

Преди началото на отоплителния сезон е необходимо да проверите и уредите за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, или има някакъв друг проблем, трябва незабавно да потърсите съдействие от фирмата, която извършва дяловото разпределение във Вашата абонатна станция.

за клиенти на дялово разпределение към „Топлофикация – ВТ” АД – тел. за контакт 062 64 28 86 и 062 67 02 29;

за клиенти на дялово разпределение към „Белчевстрой” ЕООД – тел. за контакт 0878 14 56 28;

Денонощно може да търсите съдействие от „Топлофикация ВТ“ на:

Телефон за връзка – 0899 195 106

Електронна поща – office@toplo-vt.com, Интернет сайт – http://www.toplo-vt.com/

Или лично в приемната на „Топлофикация – ВТ” АД, ул. „Никола Габровски” № 71А