Образование

Цената, която плащаме с избора си на превозно средство, проучи сред студенти Елеонора Янчева от ВТУ

„Цената, която плащаме с избора си на превозно средство – емпирично проучване сред студентите от Стопанския факултет“  е разработка на Елеонора Янчева, студентка, четвърти курс в специалност „Туризъм“ на Стопанския факултет при Великотърновския университет. Изследването донесе на Елеонора Трета награда в националния студентски конкурс на международното изложение „Културен туризъм“.  Анкетата е проведена онлайн сред 98 студенти от различни възрастови структури и от всички професионалния направления във Факултета. Резултатите показват, че 50 на сто от колегите на Елеонора пътуват всекидневно, а над 25%  един или максимум два пъти в седмицата. Главните причини за пътуванията са образование и работа. Не малка част отговарят, че са пътували с цел развлечение и незначителен процент посочват – туризъм, което е логично в условията на противоепидемичните мерки, наложени заради разпространението на коронавируса.

На въпрос – дали изборът на транспортно средство е съобразен с влиянието му върху околната среда – само 25% споделят, че са се замисляли върху проблема.

В допитването е включен и общественият транспорт. „Голям процент от анкетираните отговориха, че ако той е безплатен, биха го предпочели пред личното превозно средство. Да е безплатен е трудно, но не е невъзможно за реализиране и у нас“, коментира Янчева.

Според проучването близо 40 на сто от студентите не биха намалили пътуванията си заради   вредата на МПС върху градската и природната среда.

Въз основа на данните Елеонора Янчева прави три предложения. „Първото е свързано с необходимостта от повече информация за проблема влияние на транспортните средства върху средата на живот. При по-добри познания – обществото би могло да предприема повече действия и инициативи за опазване и съхранение на околната среда. Второ, общественият транспорт не представлява едни от най-добрите условия за пътуване, както знаем в България той  не е предпочитан, но е добра предпоставка за намаляване на вредните емисии.  Неговото използване би могло да намали негативното влияние и да предостави по-здравословен облик на природната среда. И на трето място съм извадила, че  честотата на пътуванията трудно може да бъде ограничена, но пък е важно да мислим как бихме могли да организираме своето пътуване, за да не генерираме огромни количества замърсители в природата.  Изводът, който правя е,  че цената, която плащаме с избора на превозно средство, е следствие на нашите решения и тя трябва да служи като основа в промяната към  по-добър живот – да оценяваме и съхраняваме това, което ни е дадено“, обобщи Елеонора Янчева.

Емпиричното проучване е направено под ръководството на ас. д-р Олга Манчева-Али, преподавател в катедра „Туризъм“ на Стопанския факултет.