Денят Община

Цветан Цветанов посети ДГ „Рада Войвода“

Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов посети ремонтиращата се по ОП „Региони в растеж” детска градина „Рада Войвода” във Велико Търново. Заедно с него беше кметът на Велико Търново Даниел Панов. Детската градина е строена през 70-те години и от тогава не е ремонтирана. Заведението се посещава от над 150 деца от кв. „Чолаковци” и ще бъде напълно готова до месец октомври.

С инвестицията от над един милион лева в детското заведение ще бъдат обновени всички вътрешни помещения и обзавеждането в тях, ще бъдат монтирани нови врати и вътрешна дограма. Подменени ще бъдат ВиК – и ел.-инсталациите, вентилацията, монтирана ще бъде нова котелна инсталация, предвидена е газификация, сградата ще бъде климатизирана. Ще бъде монтирана топлоизолация по фасадите, поставени ще бъдат и слънчеви колектори. Ремонтните дейности обхващат също двора, всички детски площадки, пътеки и огради. Засадени ще бъдат широколистни и иглолистни дървета, както и различна по вид храстовидна растителност. Монтирана ще бъде рампа за хора с увреждания.

Извършваните ремонти в ДГ „Рада Войвода“ са част от големия проект на Община Велико Търново за модернизация на образователната инфраструктура, част от одобрената инвестиционна програма по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общо 7,9 милиона лева е безвъзмездната финансова помощ за целия проект, а още 805 000 лева осигурява Община Велико Търново. Средствата се влагат в подобряването на материалните бази в общо 6 учебни заведения в града.

Над 13 милиона са инвестициите за обновяване на образователни заведения във Великотърновска област по управляваната от МРРБ програма „Региони в растеж“. Средствата по оперативната програма в национален мащаб са 624 000 000 лева и с тях ще се обновят 416 университета, училища и детски градини в цялата страна.