Култура

Художествена галерия „Борис Денев“ преминава на регулирано работно време

Художествена галерия „Борис Денев“ преминава на регулирано работно време, съобразено с всички изисквания и въведени противоепидемични мерки, както следва:
понеделник – санитарен ден
вторник от 10:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа
сряда от 10:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа
четвъртък 10:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа
(вход свободен)
петък 10:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа
събота 10:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа
неделя 10:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Касата преустановява продажба на билети 30 минути преди края на обявеното работно време.

Персоналът на ХГ „Борис Денев“ ползва индивидуални предпазни средства при обслужването на посетителите.
От 12:00 до 13:00 часа и от 17:00 до 18:00 часа се дезинфекцират подовете на помещенията, ръкохватки, светлинни ключове, мивки, кранове и всички установени критични точки. Периодично всички зали и помещения се проветряват. При посещенията са задължителни следните мерки, продиктувани от епидемичната обстановка в страната:
Посетителите да дезинфекцират ръцете си на входа;

Посетителите и информаторите в залите да носят маски;

Поединичен достъп до касите при спазване на дистанция;

Разглеждане на експозициите при спазване на дистанция;

Поединично ползване на сервизните помещения.