Култура Образование

ХГ „Борис Денев” стана любимо място на великотърновските ученици

Във времена като сегашните спасението на културата се крие в онези целеви групи, които сега тепърва преоткриват света. Онези групи, които следва да осъзнаят какво е добро и какво – лошо, и които някой ден ще оценят подобаващо културния живот на своето населено място и държава.

Образователната роля на нашата институция сред подрастващото поколение няма да налага нова ценностна система, а просто ще му предостави шанс да преоткрие един нов и съвсем различен свят от онзи, който ще видят по телевизията, в интернет или в мола.

ХГ „Борис Денев” беше една от дестинациите, част от проекта на ОУ „Димитър Благоев” – „Културните институции като образователна среда”. Учениците от 5-ите и 6-ите класове на училището се запознаха с богатия фонд на галерията, с историята на сградата, с вълнуващите истории, които са пряко свързани с картините и скулптурите. Като част от инициативата учителите г-жа Мишева, г-жа Юркова и г-н Кръстев доразвиха проекта с кратки уроци, свързани с предметите литература и история.

Дейността по училищния проект, спечелен по Национална програма на МОН – „Осигуряване на съвременна образователна среда – Модул „Културните институции като образователна среда“, съвместно с дейността на Галерията, се обединиха около идея, толкова нужна за нашето съвременно общество – учениците да се обучават с любов към изкуството.