Образование

Форум „Успешна кариера в България“ в Стопанския факултет на ВТУ

Форумът включва среща с представители на бизнеса и институции по въпросите, свързани с потребността от работни места и необходимите компетенции на бъдещите служители.
Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов откри срещата и приветства гостите.
„Много ми е приятно да открия този студентски форум. Той е доказателство, че има надежда за успех на младите хора в България. Днес тук на едно място сме се събрали академичната общност, общинската и областната администрация, бизнесът, което е гаранция за успеха на това голямо събитие. Учете, бъдете активни, грабвайте възможностите, доказвайте, че сте успешни, и търсете своето място на пазара на труда. Ежедневно работим, за да направим университета европейски, а не нашите деца да заминават и да учат в Европа. Успешната кариера е резултат от протегнатата ръка между образованието и бизнеса. Правим нашите учебни планове заедно с работодателите, за да имате учебни стажове и да сте конкурентни на пазара на труда, след като завършите. Великотърновският университет стои зад вас! Пожелавам успех на форума!“, каза в приветствието си проф.  Бонджолов.
Потребителите на кадри, участващи във форума, предоставиха информация на студентите за свободните работни места в представляваните от тях организации, а така също посочиха какви очаквания имат по отношение на притежаваните компетентности. Бяха представени и последните резултати от проучването на потребността от работна сила за следващите три години, проведено от Агенцията по заетостта сред работодателите.