Образование

Форум „Национални дни на кариерата 2023“ във ВТУ на 4 април

Изложението „Национални дни на кариерата 2023“ гостува на Великотърновския университет на 4 април. Форумът ще се проведе от 10,00 до 14,00 часа в Пети корпус на висшето училище. Близо 20 български и международни компании, които предлагат атрактивни стажове и трудова заетост, ще участват със свои щандове.

Младите хора   могат да се срещнат с представители на фирмите, да се запознаят със спецификата на работата в различни сектори на бизнеса и да научат как да се представят успешно по време на интервю за работа.  Кариерното изложение ще се състои присъствено и виртуално.

От форумите „Национални дни на кариерата“ е започнал професионалният път на над 53 000 човека.