Денят Икономика Образование

Форум за кариерно развитие и трансгранична трудова борса ще се състои във Велико Търново

Трансгранична трудова борса и форум за кариерно развитие организират на 18 и 19 октомври 2017 година Кариерният център на ВТУ съвместно с Job Tiger – София и Европейски център – Велико Търново. Официалното откриване ще е на 19 октомври от 10 часа в Библиотечно-информационния център на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Корпус 5. Събитието е в рамките на проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”. Проектът се води от фондация  EMMA – Румъния с партньор от българска страна – Европейският информационен център във Велико Търново. 18 октомври 2017 е работен ден за румънските и българските партньори.

Предвидената трансгранична трудова борса и кариерен форум във Велико Търново ще дадат възможност на фирми от двете страни на Дунава да представят възможности за кариера, стажове и практики, за налични работни места. От румънска страна ще участват 20 фирми от области Телеорман и Гюргево. Реципрочна трансгранична трудова борса в Гюргево на 20 и 21 октомври 2017 ще даде възможност на 20 български фирми да коментират и да се представят в Румъния.

Целта на трудовите борси е да повиши знанията за възможностите за трудова мобилност в трансграничните региони с оглед компенсиране на нуждите на пазара от работна ръка, разширяване на сътруднитеството между бизнес средите от двете страни на Дунава, повишаване на знанията за съседната страна.

Като устойчиво продължение след края на проекта ще остане да функционира разработената платформа с адрес http://romania-bulgaria-jobs.eu/ , която дава възможност на всички активно търсещи работа от двете страни на Дунава, да се регистрират и онлайн да осъществят връзка с работодатели.