Образование

Форум във ВТУ събра учени, адвокати и магистрати

В Пети корпус на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ беше открита Международна научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз”.
Алтернативните средства за уреждане на спорове добиват все по-голяма популярност в целия свят. В САЩ и ЕС арбитражът и медиацията са заели своето място като по-достъпна и спестяваща време и пари възможност за хората и търговските дружества да уредят споровете си без намесата на държавното правосъдие.
Приветствие към участниците във форума отправиха проф. д.н. Вихрен Бузов, зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията, проф. д.н. Цветан Сивков, декан на Юридическия факултет и доц. д-р Янка Тянкова, зам.-декан по акредитацията и управление на качеството.
Конференцията е организирана от Юридическия факултет, в сътрудничество с Историческия, Философския и Стопанския факултети. Участие са заявили повече от петдесет души – магистрати, адвокати, учени, медиатори и изследователи на темите, посветени на споровете и средствата за разрешаването им. Доклади ще изнесат гости от САЩ, Русия, Литва, Гана и др.
Представените на събитието научни доклади ще бъдат публикувани в сборник.