Образование Социални дейности

Форумът „Корпоративна социална отговорност“ бе открит днес в Институт „Конфуций“ на ВТУ

Форум  за популяризиране на политиките  в областта  на корпоративната социална отговорност, перспективите и устойчивото развитие, се организира днес във Великотърновски  университет. Той се провежда  в Институт „Конфуции“, съвместно  с представители на Министерство на труда и социалната политика. Събитието  е предназначено за представители на местния бизнес, институции, неправителствени организации и академичната общност с цел повишаване на възможностите за насърчаване на социално-отговорни инициативи с полза за обществото.

Семинарът откри заместник-ректорът на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров, който сподели, че добрата политика по отношение на хората прави една държава силна, една икономика добра и едно общество стабилно. Елена Каменова прочете поздравителен адрес от името на зам.- министъра на труда и социалната политика Таня Клисурска, в което бяха представени акценти и действия по националната стратегия  за корпоративна социална отговорност. Своето приветствие поднесе и проф. д-р Георги Камарашев- зам. кмет на Община Велико Търново, който заяви, че корпоративната социална отговорност се изразява  в това да има по-малко бедстващи хора по улиците.

През 2023г. предстоят редица възможности за внедряване на социално-отговорни мерки и действия за работодатели, в това число насърчаване на адаптирана заетост , зелени работни процеси и социални иновации. Това ще стане с финансиране по Оперативните програми  и Националния план за възстановяване и устойчивост. Великотърновският  университет има водещо място  в експертните и академични среди  в обучение  свързано със социално предприемачество  и социални иновации, като част от тези дейности са насочени  и към корпоративната социална отговорност. Проявата е свързана и с  представяне на възможности за по-активно сътрудничество между местния бизнес, местната власт и академичните среди, към формиране на социално-отговорни инициативи на местно ниво, както и ролята на Великотърновския университет в прилагането на ключови национални политики в социалната сфера.

Събитието е част от поредицата мероприятия , организирани по повод  подписано споразумение за партньорство между Министерството на труда и социалната политика и Великотърновския университет за съвместни действия в областта на социалната икономика и корпоративната социална отговорност.

Пламена Димова