Денят

Формулата за изчисляване на пенсия може да се избира от днес

От днес влизат в сила промените в Кодекса за социално осигуряване.  Според новите правила бъдещите пенсионерите ще могат да избират по новата или по старата формула да се изчислява индивидуалният им коефициент за пенсия. По- рано тази година промени в осигурителното законодателство предвиждаха отпадането на годините преди 1997 година при пресмятането. Те влязоха в сила тази година  и предвиждаха за при изчисляването да се вземат предвид годините след 1999. След недоволството, което породиха измененията бе гласуван нов текст на закона. Според него бъдещите пенсионери ще имат правото на избор до 2023 година. В новото заявление, което ще попълват има специална графа, в която се посочва желанието за изчисляване по чл. 70 4-7   КСО. Там се попълва периодът от трите последователни осигурителни години преди 1997-ма година.Ако бъдещите пенсионери забравят да отбележат на заявлението си, но предоставят документи за периода преди 1997 година органите ще пресметнат коефициента и по двете формули, за да изберат по-благоприятния вариант. След празниците на разположение ще е и онлайн калкулатор за изчисляване на пенсията.