Образование

Фондация „Дякония и мисия“ ще обучава желаещи да участват в дейностите й доброволци

Фондация „Дякония и мисия“ във Велико Търново организира еднодневен онлайн семинар за доброволци, желаещи да се включат в дейности с възрастни и хора с умствена изостаналост. Обучението ще се проведе на 18 декември – събота, от 9 до 17 ч. чрез платформата ZOOM в три модула – теоретичен, практически и споделяне на добри практики. Семинарът е насочен към студенти, докторанти и завършили различни специалности на Православния богословския факултет на ВТУ, както и към хора с готовност за служение.

Целта е след преминаване на обучението доброволците да изнасят кратки беседи и да се срещат с възрастните  в Дома за стари хора във Велико Търново, Дневния център за стари хора, клубове на пенсионера и инвалида, Защитени жилища за лица с умствена изостаналост и да подпомагат доброволческите инициативи на фондацията. „Можете да се запишете за участие в семинара и в доброволческата ни програма като попълните формуляра след текста на сайта на фондацията. Участието в семинара е безплатно. Срокът за записване е 14 декември, а потвърждаването на заявките за участие – 15 декември“, поясни  Стефка Кънчева – преподавател в Православния богословски факултет на ВТУ и директор на фондация „Дякония и мисия“ във Велико Търново.