Икономика Поминък

Фирмите намаляват наемането на хора, дистанционната работа все повече се налага

Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. – март 2023 г. Според третото прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) 14% от анкетираните 110 компании в 5 региона на страната планират да намалят работната сила през следващото 6-месечие в сравнение с 6% за същия период на миналата година.

От друга страна 43% прогнозират увеличение на персонала и също толкова работодатели от 12 индустриални сектора ще запазят числеността на служителите си. Така нетният коефициент на заетостта е +29%, или спад от 11% спрямо предишния изследван период.
Тенденцията се запазва от предишни проучвания – най-оптимистични прогнози за следващите 6 месеца отново имат работодателите от секторите „Информационни технологии”, „Аутсорсинг” и „Производство”. За разлика от друга година по това време – когато приключва активният туристически сезон, „Хотелиерство и ресторантьорство” отбелязва 5% положителна нагласа за наемане на още кадри.

Според експертите от Българската конфередерация по заетостта дистанционната работа ще продължи да се налага – до 25% в световен мащаб. Друга тенденция при работодатели и служители е желанието за гъвкаво работно време. Освен това хората все повече обръщат внимание на сигурността и на корпоративната култура, мотивация, други придобивки и бонуси.