Култура Образование

Филмът-портрет „За Николай Даскалов“ изпълни 321 аудитория на ВТУ

Премиерата на документалния филм-портрет „За Николай Даскалов“ се състоя в зала 321 на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Режисьор на лентата е възпитаникът на Великотърновския университет проф. д-р Станимир Трифонов, а продуцент е „Тристан – филм“.

Във филма проф. Даскалов разказва интересната си съдба като дете – за приятелствата, за кариерата, за постиженията си след години като учен и като преподавател. За него също говорят дъщеря му доц. д-р Ярмила Даскалова, внучката Луси, проф. д-р Христо Бонджолов, проф. д-р Ценка Иванова, проф. д-р Иван Станков, проф. д-р Димитър Михайлов, проф. д-р Маргрета Григорова, както и Ванда Стемпняк, ръководител на българското неделно училище „Дора Габе“ в Краков, Полша.

Проф. Николай Даскалов е любим преподавател на поколения студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той е харизматична академична личност и баща на търновската славистика, автор на едни от най-одухотворените и проникновени славистични изследвания, които доказват максимата, че към литературата трябва да се подхожда съобразно и съизмеримо със самата нея и свещените ѝ мисии.

Една от главните заслуги на проф. Николай Даскалов е свързана с иницииране създаването на славистичната катедра към Филологическия факултет през 1995 г., естествено свързана със специалността „Славянска филология“.