Образование

Филиалът на ВТУ в Република Северна Македония приема първите си студенти

От 26 септември ще стартира кандидатстудентската кампания във Филиала на ВТУ в Република Северна Македония. Вчера поделението на висшето училище бе официално вписано в търговския регистър в страната, което бе последната стъпка преди да започне да функционира. Така филиалът стана първият регистриран след законовите промени в съседната ни държава.

В него могат да се обучават граждани на Република Северна Македония, чужденци и български граждани. Ще се предлагат 3 магистърски програми, като срокът за подаване на документи е 26 октомври.

Записването ще продължи до края на ноември, а през декември 2022 ще е началото на учебната година. Обучението ще се извършва от преподаватели на ВТУ на английски език. Филиалът има готовност да приеме общо около 100 студенти. Таксата за обучение на граждани на Република Северна Македония ще е приравнена на таксата на чужденец, обучаващ се във ВТУ, от държава извън ЕС. Стойността варира според специалността и е около 1200-1300 евро на година. За българските граждани, които имат диплома за степен „бакалавър“, издадена от българско висше училище, сумата ще е в намален размер и ще се равнява на таксата на родните студенти.

В момента се водят преговори на държавно равнище за осигуряване на преференциални цени на всички български граждани, обучаващи се в чуждестранни филиали на български университети, независимо къде са получили образованието си. Очаква се обсъждането да се състои в края на месеца.

Диана Колева