Икономика Поминък

Фермери готови за протести

Фермери, членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите / НАЗ/ да са готови за ефективни протестни действия от 3 април. Това реши на извънредно  заседание Управителния съвет на организацията. Причината за недоволството е, че въпреки опитите оттам да представят ясни аргументи против включването на земеделските производители в обхвата на Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесен в НС на 7 март, предложенията им са били бламирани.

„Изправени пред реалната опасност от вменяване на неприложими изисквания, извънредно тежък бюрократичен и финансов режим на регистриране, които поставят под безпрецедентен натиск българския земеделски производител, ние заявяваме категорично, че ще отстояваме бъдещето на земеделския сектор. Недопустимо е борбата срещу нелегалния внос и търговия на горива да води до утежняване на дейността на земеделските стопанства. Нелогично е да се допуска колизия с основополагащите принципи и да се ограничават основните права, залегнали в Договора за функциониране на ЕС и в чл.16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно: свободата на упражняване на стопанска или търговска дейност, свободата на договаряне и свободната конкуренция. Резултатът от първото разглеждане на законопроекта от водещата парламентарна комисия не ни остава друга възможност, освен да пристъпим към протестни действия. В тази връзка:
1) Настояваме народните представители от 44-то Народно събрание да изключат земеделските производители от обхвата на закона;
2) Заявяваме своята непримиримост и нетърпимост към несправедливото възпрепятстване и подигравката с достойния и честен труд на земеделските производители;
3) Категорично се дистанцираме от всички лица, замесени в злоупотреби и контрабанда с горива и подкрепяме прилагането на адекватни мерки и контрол срещу тези практики;
4) Изразяваме готовност да предоставим конкретни предложения за подобряване на регулацията и контрола”, пише в нарочната декларация на НАЗ.