Образование

Учител от Гимназията по туризъм в семинар на Европарламента

Европейският парламент организира семинар за старши посланици по Програмата за училища посланици на Европейския парламент на 20 и 21 ноември в Брюксел. В  него участваха близо 100 учители от сертифицираните училища посланици от 25 страни, членки на ЕС.

Един от петимата учители, представящи България в събитието, бе инж. Славка Проданова. Тя е преподавател по икономически предмети и старши посланик по Програмата в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново – първото училище в региона, включено в Програмата.

  „Съвети и вдъхновение за изпълнението на Програмата за училища посланици“ бе темата в първия ден от семинара. Чрез интерактивни дейности, старшите посланици се запознаха с методи и форми на преподаване на знания за Европейския съюз и европейската парламентарна демокрация. В работните групи бяха включени по един представител от всяка държава. Учителите споделиха добри практики, представяйки дейностите, свързани с Програмата и проведени в техните училища през изминалата учебна година.

„Европейският парламент – роля, правомощия и образователни възможности за младите хора“ бе обсъжданата тема през втория ден. С посещение на Дома на европейската история и инфотур из ЕП, приключи семинарът.

Учителите-участници в семинара се разделиха заредени с нови идеи, вдъхновение и мотивация за съвместни дейности.