Образование

Учители от Индия ще преподават в търновското СУ „Емилиян Станев”

С пъстро българско хоро, хляб и сол ученици и учители от СУ ,,Емилиян Станев“, Велико Търново посрещнаха гости от училище ,,Св. Едмънд“ – Джайпур, Индия. Целта на посещението е укрепване на сътрудничеството между двете училища, което се постигна с решение за обмен от 4 до 5 учители, които ежегодно да преподават в съответното партньорско училище на английски език по учебния предмет, по който съответният учител е специалист. Обменът ще започне от месец юни 2019 г., когато в СУ ,,Емилиян Станев“ ще пристигнат първите учители от Джайпу, а визитата от страна на българското училище ще се осъществи през м. октомври 2019 г.
По време на своята визита в периода 12-15.10.2018 г. гостите се запознаха с културните паметници в старата столица, посетиха Мултимедийния туристически център „Царевград Търнов“, където се запознаха с исторически личности и паметни събития от периода на Второто българско царство. Докоснаха се до творенията на майстор Кольо Фичето и символа на занаятчийството и търговията на града – Самоводската чаршия.