Образование

Учители, еколози и хотелиери обменят добри практики в Арбанаси

Качественото образование в професионалните гимназии е от ключово значение за бъдещата професионална реализация на учениците. В тази връзка Център за приобщаващо образование със свои партньори от България, Естония и Финландия се фокусираха върху създаването на интуитивна онлайн платформа, свързваща бизнеси и професионални гимназии, целяща да даде интересни, работещи и изцяло изведени от практиката ресурси за преподаването на устойчиво управление в туризма и хотелиерството.

През следващите пет дни 40 специалисти по опазване на околната среда, устойчив туризъм, учители и професионалисти от туристическия сектор се срещат на работно обучение, за да обменят знание и добри практики в областите: преподаване на устойчив туризъм в професионалните гимназии; влияние на туризма върху околната среда, устойчиви зелени практики в туризма; въведение в екомапинг и мисловни карти; ползи от цифровизацията.

Основен акцент ще бъде представянето наонлайн инструмента за зелени идеи в туризма. „За да не живее човечеството на екологичен кредит, е важно още в училище децата да бъдат обучавани на основни принципи за опазване на околната среда. Обвързването на туризма със зелени практики гарантира предоставянето на услуги, без да се разхищават ограничените ресурси на планетата, като суровини, вода и енергия. Поставянето на акцент върху устойчиви практики в преподаването на туризъм и хотелиерство в професионалните гимназии отваря кръгозора на младите хора и им дава практически опит за управление на този бизнес, адекватно на съвременните тенденции за справяне с екологичните предизвикателства пред които сме изправени днес и в бъдеще“, споделя Стефан Стефанов, ръководител проект в Център за приобщаващо образование.

Международната среща в Арбанаси е втората от общo три работни обучения, които се провеждат в страните на партньорите попроект „Зелени идеи за туризма в Европа: България, Естония и Финландия.  Тя се организира от Център за приобщаващо образование  в партньорство с Ecosystem Europe Association, България.

„Зелени идеи за туризма в Европа“  има за цел да подобри практическото знание на професионалното образование в туризма като повиши разбирането на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда чрез новаторски методи и технологии. Проектът се ръководи от Център за приобщаващо образование в партньорство с Ecosystem Europe Association, България,Професионалната гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” – Видин,Stockholm Environment Intitute – Tallin, Естония и Context Learning, Финландия.