Здравеопазване Образование

Учителите могат да ползват по-евтини санаториуми

Учителите ще плащат по-малко за 10-дневно възстановяване по програмата за профилактика и рехабилитация за 2021 г. на НОИ. На тях ще могат да им бъдат възстановени до 100 лв. от разходите, направени за доплащане на храна и такса резервация.
Това ще се случи по един от модулите на новата национална програма на МОН „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която е предложена за общественото обсъждане.
За да бъдат одобрени по програма, рехабилитация трябва да е направена до 30 септември 2021 г. По нея не могат да бъдат възстановени разходи за нощувки, рехабилитационни процедури и разходи за храна, които са за сметка на НОИ.
За да се включат в програмата за рехабилитация, учителите трябва да покажат удостоверение/протокол за рехабилитация, което е в резултат от медицинско направление от личен или лекуващ лекар за рехабилитация  за  съответния  педагогически  специалист.
Педагогическият специалист представя удостоверението/протокол за рехабилитация и разходооправдателен документ н на директора на училището или градината за възстановяване на общ разход.

Ако учителите получат възстановяване на разходите си за рехабилитация за храна и така в пълен размер от 100 лв., то близо половината сума ще им е поета по програмата.

В програмата могат да участват преподаватели от държавни, общински и  частни детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното  развитие,  регионалните  центрове  за  подкрепа  на  процеса  на приобщаващото образование, Националният дворец на децата, Държавен логопедичният център, чрез бюджетите на ПРБ и педагогическите специалисти от частните  училища и частните  детски  градини, включени в Модул 2, чрез регионалните управления на образованието.
Те трябва да имат медицинско направление и медицинска документация за заболявания от следните групи:

1.)сърдечно-съдови;

2.)стомашно-чревни и чернодробни;

3.)бъбречно-урологични;

4.)ендокринни;

5.)гинекологични и андрологични;

6.)кожни заболявания;

7.)заболявания на централната нервна система;

8.)заболявания на дихателната система;

9.)заболявания на опорно-двигателния апарат;

10.)заболявания на периферната нервна система.