Образование

Училищното настоятелство благодари на учителите от ОУ „Бачо Киро” в специално обръщение

„За пореден път Вие учителите проявихте професионализма си по необичаен начин – продължихте да работите с децата ни, макар и далеч от обичайната учебна среда. За броени часове адаптирахте нашите домове в класни стаи и дори във физкултурни салони.
Съзнаваме, че преминаването към новата дистанционна форма на обучение коства усилия и тотално преструктуриране на начина на преподаване, но Вие бързо се ориентирахте в техническите нововъведения с цената на многочасов труд и дори безсънни нощи.
Пред нас, родителите, също беше поставено предизвикателство – ако до сега непряко сме участвали в учебния процес, то сега наравно с децата активно се включваме в образоването ! Препускаме през платформи, електронни дневници, линкове. Решаваме тестове, правим проекти и гледаме презентации . И повярвайте, разбрахме, че знанието преподавано „онлайн“, е трудно начинание, особено за учениците в начален етап. Изисква се смелост, която е присъща само на хора отдадени на професията и децата!
За децата е интересно и увлекателно да общуват с учителите си в новите условия и проявяват голям ентусиазъм да „правят“ нещата по техния начин. Да! Това е техния начин! Само за няколко дни дигиталните им умения се усъвършенстваха. Компютърът престана да е само играчка.
Сега вече е ясно: Кризата е и възможност. Учителската професия вече не е професия от миналото. Благодарение на Вашите усилия тя успешно премина в бъдещето. И няма опасност да изчезне! Благодарим Ви от все сърце”, се казва в текста на обръщението.