Образование

Училището по изкуства в Русаля става средно, търси учители и ментори

Училището по изкуства и занаяти във великотърновското село Русаля се развива от основно в средно, като за целта набира учители и ментори, които да станат част от екипа. Кандидатите за директор трябва да  притежават диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление; и да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж. Учителите в начален етап също трябва да са с висше образование. Нужни са и учители в прогимназиален етап в направленията: „Английски език“, „Математика”, „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда”, „История и цивилизации”. Менторите пък са хората, които поемат грижата за децата след приключване на учебния процес. Срокът за кандидатстване е 31 юли 2020 година, а документите се изпращат на имейл адрес: rusalyamedia@gmail.com

Училището за талантливи социално слаби деца е първото и единствено по рода си в цяла Източна Европа.