Образование

Училищата отново могат да кандидатстват за Международната награда на херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург – България отвори конкурс за лицензиране на проактивни училища, които да предлагат програмата за личностно развитие и постижения на млади хора на възраст 14 – 24 г. Училищата от страната могат да кандидатстват за придобиване на лиценз за независим оператор на престижната международна програма, развиваща лидерски умения чрез неформално образование. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора.
През септември ще се проведе и първата церемония по награждаване на участници, постигнали ниво злато в програмата, на която ще присъства и Джон Мей, генерален секретар на Международната фондация на Наградата във Великобритания.
До 30 септември всяко училище в България има възможност да заяви желанието си да стане независим оператор в наградата чрез попълване на онлайн форма за интерес. След разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни селектирани учители и служители – обучителен курс за Лидери. Като такива те стават част от развитието и израстването на младежите по време на тяхната индивидуална програма, помагат им в постигането на поставените от тях лични цели и поддържането на мотивацията и постоянството. В основата на програмата стои развитието на лидерски умения в младите хора в процеса на неформалното образование, успоредно с формалното, с цел постигане на по-устойчиво развитие на образователната система и позитивна среда за реализация. В момента над 620 младежи от 19 града в България постигат своите цели в индивидуалната си програма в наградата. До днес броят на лицензираните организации в България е 44, сред които училища, неправителствени организации, бизнес организации и студентски асоциации.