Образование Община

Училищата във Велико Търново и общината въвеждат дистанционно обучение

Дистанционна форма на обучение въвеждат училищата във Велико Търново и общината във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната, наложило пакет от противоепидемични мерки. Съвременните информационни и комуникационни технологии позволяват на учебния процес да продължи и в неприсъствена форма в клас.
Ръководството на всяко училище вече е подготвило графиците и електронните форми, чрез които ще се осъществява обучението. Те са публикувани на официалния интернет портал на Община Велико Търново, в секция „Образование“ и раздел „Дистанционно обучение“, на следния адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obrazovanie/distancionno-obuchenie-za-uchilishata-na-obshina-veliko-tarnovo/.
Публикувани са и контактите на всяка образователна институция.
„Създадената извънредна ситуация е и възможност за креативност и умение за адаптация. Новите начини за усвояване на информация, макар и различни по своето естество, имат и нещо общо – когато информацията е важна, но и интересна, процесът става удовлетворяващ и носи смисъл“, посочват от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново.
Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от класните ръководители, както и в отдел „Информационно-техническо обслужване“ на Община В. Търново /телефон: 0885713355/.