Образование

Учени от 10 страни чака ВТУ за „Търновска книжовна школа”

Международният научен симпозиум  „Търновска книжовна школа” започва във Великотърновския университет. Тържественото откриване е на 27 октомври от 10.00 ч. в аулата на висшето училище. Научният форум се провежда под патронажа на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ, и се осъществява с финансовото съдействие на фонд „Научни изследвания“.

След тържественото откриване, заседанията по секциите ще се провеждат в залите на институт „Конфуций“ в Университета. Докладите и дискусиите са в областите: езикознание, литературознание, история и археология, философия, богословие и изкуствознание. В двата симпозиумни дни  ще участват 69 учени от България, Гърция, Сърбия, Полша, Чехия, Австрия, Нидерландия, Дания, Русия и САЩ.

По време на тържественото откриване на научния симпозиум  ще бъде връчена  Международната Евтимиева награда за 2017 година на акад. Васил Гюзелев – безспорен научен авторитет в световната византология. Акад. Гюзелев има изключителни приноси в областта на българската медиевистика, проучването на книжовността и културата на Второто българско царство, на формирането на Търновград като политически  и църковен център, на изворознанието, дипломатиката, палеографията, теорията и философията на историята. Той е тринадесетият носител на престижната Евтимиева награда, която се присъжда само от Великотърновския университет.

Съорганизатори на единадесетия международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта” са Научноизследователският център „Търновска книжовна школа”, Филологическият, Историческият и Богословският факултети на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

„Търновска книжовна школа” е най-старата и авторитетна проява на българската и световната старобългаристика. Първият симпозиум е проведен през 1971 г. под егидата на ЮНЕСКО, а първият сборник с материали излиза през 1976 г. Симпозиумът се провежда през четири години. До настоящата 2017 г. са отпечатани десет тома с повече от 600 статии, студии и съобщения на 320 учени от 15 страни. В областта на старобългаристиката и проучванията върху средновековната българска книжовност, култура, археология и история сборниците на Търновската книжовна школа са сред най-цитираните издания в Европа и в света.