Образование Съд

Ученици от специалност „Съдебна администрация“ в СПГ по икономика „Д-р Петър Аладжов“ посетиха Районен съд – Велико Търново

Деветокласници от Старопрестолната гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ посетиха Районен съд – Велико Търново. Учениците от специалност „Съдебна администрация“ бяха посрещнати от г-н Младен Димитров, административен ръководител – председател на ВТРС. Младежите бяха запознати със структурата на съдебната администрация и различните отговорности на съдебните служители в нея. Съдия Димитров разясни пред тях необходимите изисквания за заемане на длъжност в общата и специализираната съдебна администрация, а също така и по какъв начин се провеждат конкурсите и какви са най-ценните умения, които един служител трябва да притежава, за да бъде избран и за да изпълнява успешно своите задължения. В рамките на своето посещение, учениците имаха възможност да разгледат съдебна зала, както и службата „Деловодство“ на съда, където им бяха показани реални съдебни дела.

За трета поредна година, Районен съд – Велико Търново приема ученици от Старопрестолната гимназия по икономика, като посещенията им са в рамките на подписано през 2019 г. споразумение, целящо сътрудничество и партньорство за осигуряване на съвместни дейности между съда и учебното заведение във връзка с обучението по специалност „Съдебна администрация“. Съгласно споразумението, ВТРС следва да предоставя база за провеждане на учебната практика на учениците, да съдейства при осигуряване на ментори за провеждане на тяхното практическо обучение и да участва със свои експерти в комисията при оценяване на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.