Образование

Ученици от ПГСАГ откриха архитектурното многообразие на българските паметници

Екип учители и ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, реализира проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“.

Учениците от 8 клас, специалности: „Строителство и архитектура“, „Архитектурна реставрация“ и „Геодезия“ заедно с техните учители – г-н Тодор Видиновски и д-р Симеон Недев, бяха част от едно своеобразно „пътуване“, докосване и опознаване на България чрез макети. Като мост, който започва от спецификата на гимназията и изучаваните от учениците специални предмети, и достига до историята, биха могли да бъдат описани проведените на 10. и 11. май уроци по история и цивилизации на тема: Новите стилове в архитектурата и изкуството, проведени в единствения по рода си парк “България в миниатюри“ в гр. Велико Търново. Учениците бяха впечатлени от макетите в мащаб 1:25, направени по фотометрични заснемания, точни копия на оригиналите и в най-малките детайли, както и от интересната беседа на г-н Димитър Спасов, който беше техен екскурзовод в музея на открито. Учениците научиха особеностите на различни стилове в архитектурата, видяха примери за европейски влияния върху духовния живот на Балканите и конкретно на България, добиха знания за възникването и дейността на различни институции.

Подобен тип инициативи дава шанс да бъдат изявени скрити таланти или сфери на интереси на учениците, да насочват вниманието си както към българската история, така и към макетирането, архитектурата и реставрацията – важна част от специалността им. В края на този по-различен учебен час любезните домакини бяха подготвили викторина с награди за знаещите, която доказа смисъла на подобен тип инициативи. Всеки получи малък символ–спомен от този уникален музей, а сега екипи от ученици трябва да реализират предварително поставените от учителите задачи: фотоалбуми, пътеписи и презентации, като за най-добре представилите се ще има и грамоти. Безспорно е, че връзката училище – музей дава възможност учениците да бъдат мотивирани в усвояването на нови знания и умения, въздейства позитивно на самочувствието им, дава възможност за личностна изява и възпитава патриотични ценности.

Осъществена бе междупредметна връзка с архитектурата и се стимулира развиването на умения за разбиране и оценяване на историческата стойност на архитектурната среда, придобиване на умение да се оцени изкуството и естетическото удоволствие от него, както и самоизразяването чрез разнообразни средства, измеримо в изработването на крайните материали по проекта.

На 11. май българският народ почете Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий – създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Своят урок по история и цивилизации учениците посветиха на светите братя Кирил и Методий и на своите учители.