Образование

Ученици от Гимназията по туризъм участваха в НП „България – образователни маршрути“

Всеки трети ученик от Гимназията по туризъм е участвал в пътуванията по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“. Екип от 13 учители е организирал и реализирал участието на училището в Националната програма в периода 3 – 9 септември.

Два са маршрутите, по които са пътували учениците. Първият е петдневен в направление Велико Търново – Пещера – Батак – Сърница – Доспат – Буйновско ждрело – Триградско ждрело – Девин – Михалково – Кричим – Велико Търново. По този маршрут  ученици от втори гимназиален етап  са посетили 10 обекта. Вторият маршрут е тридневен от Велико Търново – Старозагорски минерални бани – Стара Загора – Пловдив – Велико Търново. По него са пътували ученици от първи гимназиален етап. Те също са посетили 10 обекта в населените места.

В края на пътуванията е направена анкета за изследване степента на удовлетвореност на учениците. Като най-харесван обект учениците от VIII, IX  и X клас са посочили АУЛ БАГА-ТУР, а единайсетокласниците  са се разделили на две – Ягодинска пещера и пещера „Дяволското гърло“.

„Специфичните цели, които си постави екипът при кандидатстването в Националната програма, са осмисляне на практическата приложимост на знанията, получени в часовете по общообразователна подготовка,  формиране и надграждане на ключовите компетентности в областта на природните науки, мотивиране на учителите да използват трансдисциплинарно интегриране на учебното съдържание,  формиране и надграждане на отговорно отношение на младите хора към съхраняване на природата, традициите и обичаите, към историята на България, за да ги превърнат в атрактивен туристически продукт, конкурентен на международния пазар“, каза учителят по икономически дисциплини Славка Проданова.