Образование

Ученици от Гимназията по туризъм са сред победителите в Международно състезание

Приключи четвъртото издание на Международния конкурс „Тетрадка на приятелството – обединяване на децата от планетата Земя“. Състезанието е посветено на Целите за устойчиво развитие, приети от ООН през 2015.

Десет ученици от най-голямата професионална гимназия в областта очакват своите дипломи от Международния конкурс.

Тази година са участвали над 3000 ученици от 16 държави. От Русия, участниците са от 48 региона.

Организатор на конкурса е Националната асоциация за развитие на образованието на Руската федерация, която обединява усилията на представители на нестопански организации, правителството, бизнеса, образователните институции, както и на активни ученици и младежки лидери.

Надпреварата преминава през няколко етапа, в които отборите  споделят опита си от участие в обществено значими проекти и събития, търсят решение на глобалните проблеми, свързани с местоживеенето им, обменят съвети и идеи за справяне с тях.

Периодът, в който учениците трябваше да се справят с всяко едно от предизвикателствата, бе от 19. 12. 2019 до 06.03.2020.

Два екипа от Гимназията по туризъм участваха за първи път. И двата екипа са сред победителите.

Екоклуб „Силивряк“ с ръководител Албена Иванова, учител по биология и здравно образование и учениците – Ивелин Иванов, Александър Иванов, Гергана Христова, Християна Вангелова, Тереза Герджикова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и  Магдалена Дончева от Хб клас, специалност „Кетъринг“  работиха в екип с отбор от град Чебоксара, Чувашка република. Учениците от българския отбор решаваха проблеми  по Цел №1 „Борба с бедността“. Задачите, които трябваше да решава екипът от град Чебоксара, бяха свързани с Цел №14 „Живот под водата“  за  замърсяването на река Волга и последствията за организмите.

Вторият екип на Гимназията по туризъм бяха ученици от учебната компания Boyar dreams с ръководител инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети. Габриела Кондова, Камелия Лесичкова, Надежда Кочева, Десислав Христов и Здравко Костадинов, ученици от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ работиха в екип с ученици от град Перм. Болярите трябваше да предложат варианти за решение на проблеми, свързани с  цел №15 – „Живот на Земята“ и цел №16 – „Мир и справедливост“. Учениците от Перм предложиха решения за осигуряване на равен достъп до образование на учениците със СОП, цел №4 „Качествено образование“.

Новите приятелски контакти с връстници и съмишленици от различни части на нашата планета; възможността за собствен принос за решаването на проблеми, извън мястото, в което живеем, провокира желанието и амбицията на учениците от екоклуба и учебната компания да участват отново догодина.