Образование

Ученици от Гимназията по туризъм отново победители в национален конкурс

„Другият през моите очи“ беше темата на националния конкурс за ученическа разработка, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и Информационния център „Европа Директно“ – София. Целта на конкурса бе да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за приобщаването, толерантността и приемането на различието.  В националната надпревара право на участие имаха всички училища, работещи за придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията.

Наградени са 8 ученически разработки на различни училища. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и учител, които да вземат участие в тридневен ученически творчески лагер, включващ обучителни дейности за изграждане на граждански и личностни умения.

Учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново за четвърти пореден път печелят награда в този конкурс. И тази година учителят, подготвил учениците, е инж. Славка Проданова.

„Да видиш света през очите на другия. Кой е другият, всъщност? Очите са мои, да. Как, кого и накъде ще погледна, зависи от мен. И какво ще видя, зависи от мен. Казваме „война“. Някои си представяме хиляди жертви, а други пачки с пари. Та, затова си мисля, че добротата и толерантността трябва да си ги отглеждаме сами.  Другият съм аз, през твоите очи. Другият си ти, през моите. Другите сме ние всички. Различно уникални или уникално различни, всъщност – различни, но уникални.“ – така завършват есето си бъдещите професионалисти в туризма.

Шест първи, три втори места, специални награди от национални конкурси – това са постиженията на учениците, подготвени от инж. Проданова. Само четирима възпитаници, обаче ще бъдат на творчески лагер в Панагюрище от 10 до 13 септември.