Образование

Ученици от гимназията по туризъм във Велико Търново трупат професионален опит чрез проекти

Училища от Франция, Турция, Румъния и Италия са партньори на Професионалната гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон“ във Велико Търново по проект за включването на учениците в  пазара на труда или в света на бизнеса след дипломирането им. Предварителните анализи сочат, че повечето ученици не са добре подготвени да стартират и популяризират свой бизнес или да се представят на интервю за работа. Фактът, че някои от завършилите  не намират работа веднага след дипломирането си, поради което често преминават към друга сфера, прави годините на специализираното обучение почти безполезни, коментират от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” във Велико Търново. Ето защо голям брой млади хора избират да отидат в по-богатите региони на страната си или дори в чужбина, за да търсят работни места, което също е обичайна практика сред техните родители.

Училищата във Франция, Италия,  Турция, Румъния и България обаче, се намират в атрактивни туристически райони, които биха се възползвали от създаването на процъфтяващ бизнес и млада работна сила. Чрез своя проект „Онлайн образователни инструменти за професионалното образование“ партньорите ще пренесат реалния живот в училищния  и ще  се опитат да създадат автентична учебна среда. „Онлайн брошура за популяризиране на туристическия потенциал“ на техните райони, икономика, възможности за работа и бизнес, културен живот, забавления, хотели, ресторанти и заведения, транспортни съоръжения, спортни центрове ще подготвят още партньорите по проекта.

„Мобилността, като фактор за развитие и признаване на професионалните компетенции в хотелиерството и ресторантьорството“ е третият успешен проект на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” във Велико Търново през тази година. За осми пореден път 20 ученици от Гимназията по туризъм ще проведат лятната си практика в италианския град Флоренция. Станал традиционен за училището, този проект ще допринесе съществено за утвърждаване на професионалните умения на учениците.