Икономика

Ученици и студенти посетиха сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в кв. „Чолаковци“

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, РИОСВ – Велико Търново и „Еко Партнърс България“ ЕООД организираха посещение на ученици и студенти на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в кв. „Чолаковци“ във Велико Търново. Студентите от катедра „География“ при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Емилиян Станев“ бяха запознати с дейността на площадката, стопанисвана от „Еко Феникс“ ЕООД. Фирмата обслужва жълтите и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки – хартия, пластмаса, метал и стъкло на няколко общини. Управителят на обекта запозна младежите с процеса по събиране на отпадъците от цветните контейнери и извозването до сепариращата инсталация, показа технологичните линии и механичното сортиране на отпадъците, както и пресоването (балирането) на отпадъците от опаковки за предаване за последващо третиране/рециклиране.

Целта на посещението бе младите хора да бъдат информирани за правилното управление на отпадъците, за пътя на разделно събрания отпадък и да се акцентира на тяхната роля като граждани, които трябва да променят своите навици и поведение спрямо различните видове отпадъци.

Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в депата и разпиляването им в околната среда, запазва ресурсите и защитава природата, помага за решаването на проблеми, свързани с изменението на климата.