Любопитно Образование

Ученици и курсанти изписаха с цветя името на НВУ

В рамките на две седмици – от 6 до 17 юни 2022г. учениците от 11 клас, специалност „Парково строителство и озеленяване“, реализираха проекта „Заедно за една по-красива и чиста работна среда“, разработен заедно с курсанти от НВУ „Васил Левси“, град Велико Търново. Проектът беше избран за реализация на съвместна инициатива между РУО – Велико Търново и НВУ „Васил Левски“. Единадесетокласниците, под ръководството на своя учител ландш.арх. Александър Шопов, направиха цветна фигура, символична за висшето учебно заведение, и изписаха името на университета с цветя, като още с влизането в НВУ „Васил Левски“ се създава усещането за естетика и красота.

С тези дейности се формира положително отношение към опазването на околната среда сред младите хора, към създаването и поддържането на естетична и здравословна среда, придобиват се практически умения на учениците от специалността „Парково строителство и озеленяване“ по отношение на изграждане на реални обекти от жизнената среда и запознаване със съвременните тенденции в областта на екологизация на средата за живот и учене.