Здравеопазване

Учениците от 5 до 12 клас в област Велико Търново отново в онлайн среда  от утре до 31 март

 

Преустановяват се присъствените занятия в училищата и центровете за личностно развитие за учениците от пети до дванадесети клас на територията на област Велико Търново, считано от 18 до 31 март. Това гласи заповед на директора на Регионалната здравна инспекция. В нея се уточнява, че контролът по изпълнението се възлага на областния управител, кметовете на общини, директора на Областната дирекция на МВР, директора на ОБДХ-Велико Търново , Инспекцията по труда и Регионалното управление по образование.

С предишна заповед директорът на РЗИ във Велико Търново регламентира при увеличаване на 14-дневната заболеваемост от Ковид-19 над 300 на 100 хиляди население да се преустанови провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и др., организирани от училищата за всички възрастови групи. Прекратява се провеждането на присъствени групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и др. обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

      В заведения за обществено хранене (кафенета и ресторанти) и търговските центрове (тип МОЛ и др.) лица под 18 г. без придружител – родител или настойник няма да се допускат. Преустановява се и работата след 22 ч. на всички заведения за хранене и развлечения, както и на питейните заведения на територията на област Велико Търново.

   В заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и снекбарове) се осигурява физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 /шест/ човека на една маса, се уточнява още в заповедтта на директора на РЗИ – Велико Търново.