Образование Съд

Учениците от ПМГ „Васил Друмев“ присъстваха на открити уроци в Районен съд – Велико Търново

70 ученици от 10 клас на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ присъстваха на открити уроци в Районен съд – Велико Търново, в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Техни любезни домакини бяха съдия Младен Димитров и съдия Димо Колев – председател и зам.-председател на Великотърновски районен съд. Двамата лектори представиха пред възпитаниците на училището четири теми – „Разделение на властите  според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система“, „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“, „Наказателно правосъдие. Престъпление и нарушение“ и „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашното насилие“

Младежите имаха възможност да се запознаят с Конституцията на Република България и да задават въпроси, свързани с правата им на граждани. Съдия Димитров и съдия Колев подробно обясниха на подрастващите основните принципи на разделението на властите, заложени още в теорията на френския социолог Шарл дьо Монтескьо, и говореха за предизвикателствата и отговорностите, които стоят пред магистратите днес.

Това е първата група ученици, включени в образователната програма на Районен съд – Велико Търново през тази учебна година. На 14-ти март още два класа десетокласници от ПМГ „Васил Друмев“ ще посетят Съдебната палат и ще участват в открити уроци, които ще обхванат темите за агресията в училище и компютърните престъпления.

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира от органи на съдебната власт в цялата страна, по силата на подписано споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Инициативата цели да разшири познанията за структурата и функциите на съдебната власт сред подрастващите.