Образование

Учениците от областта отбелязват с редица инициативи месеца на духовността

С богата програма учениците в област Велико Търново ще отбележат месеца на книжовността и духовността. На 20 май ще се проведе литературно четене на творби на български автори, посветени на езика ни и на светите братя Кирил и Методий. Проявата е под надслов „На мойто детство люлката е тук“.

Също на 20 май учениците от гимназиален етап ще проведат конкурс за есе „Събуждащият книги събужда светове“.

В конкурс за кратък разказ „Буквите разказват…“ ще се включат на 14 май учениците от ІV, V и VІ клас. Под надслов „Буквите оживяват“ децата от начален и прогимназиален етап ще изработят стилизирани рисунки.

За гимназистите Регионалното управление на образованието предлага изработване на колаж в две категории – „Българските класици през моя поглед“ и „Литературата през моя поглед“.

„Великите български пълководци и стратези“ е наречена презентацията, която ще осъществят децата от първи гимназиален етап.