Образование

Учениците от Гимназията по туризъм представиха достойно Великотърновска област в „Академия за млади лидери“

За пореден път ученици от ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“  взеха участие в „Академия за млади лидери“. Тя е по проект „Европейска година на младежта, Национални координатори – България“, финансиран от Европейската комисия по Договор за безвъзмездна финансова помощ № EAC-2022-0233 и със средства в рамките на бюджета на Министерството на младежта и спорта.

След подбор на кандидатите и одобрение от организаторите и Министерството на образованието и науката, от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участие взеха осем ученици: от специалност „Администратор в хотелиерството“ – Камелия и Милица от VIIIв клас; от специалност „Кетъринг“ – Даяна и Емилия от IХб клас и Теодорос от Хб; от специалност „Рекламна графика“ – Александра и Виктория от Ха клас, от специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене“ Любомир от Хв клас. Техен ръководител бе Мариана Маринова – учител по история и цивилизация.

Това е втората група ученици от училището, която взема участие в Академията. Само преди малко повече от месец други осем ученици взеха участие в обучението, проведено в Търговище. Интересен факт е, че и в двете обучения, Гимназията по туризъм е единственото училище от Великотърновска област.