Здравеопазване

Учениците в областта най-често страдат от очни заболявания, епилепсия и проблеми с дихателната система

През учебната 2019/2020година, по данни на Регионално управление на образованието –Велико Търново, в училищата на областта са учили общо19 883 ученици на възраст от 7 до 19-годишна възраст, разпределени в 1508 паралелки. С профилактични прегледи са обхванати общо 19 363 ученици, т.е. 97,38 % от всички ученици. През учебната 2019/2020година освободените от часовете по физическо възпитание ученици са общо 341(1,72%от общия брой ученици), сред които преобладават момичетата –209 момичета срещу 132 момчета (38,71%).

В областта през отчетния период, на диспансерно наблюдение са подлежали 1424 ученици. Болестите на нервната система и сетивните органи са най-разпространените заболявания сред учениците на диспансерно наблюдение – 790 ученици. Водещи в тази група са: заболяванията на очите –различна степен на намаление на зрението на едното или двете очи – при 668ученици, следвани от епилепсия (67 ученици) и детска церебрална парализа (20 случая).

Заболяванията на дихателната система заемат втора позиция – 313 диспансеризирани. Най-разпространеното заболяване в групата е бронхиалната астма (с преобладаващ алергичен компоненти неалергична астма) – общо270 диспансеризирани, следвана от алергичните ринити (33ученици) и хроничния бронхит (8диспансеризирани). Психичните разстройства се нареждат на трето място сред заболяванията при диспансеризираните ученици –133ученици, като водещи в групата са: други поведенчески и емоционални разстройства –70 случая, генерализирани разстройства в развитието (в т. ч. аутизъм) –38 диспансерни, други невротични разстройства – 6 случая, следвани от шизофрении и биполярно афективно разстройство – по 5 диспансеризирани.

Болестите на ендокринните жлези и обмяната заемат четвърта позиция–51ученици, от които 30 са с инсулинозависим диабет без усложнения. Болестите на сърдечно-съдовата система се нареждат на пето място–37 ученици.

Вродените аномалии на органи и системи заемат шесто място с 29 диспансеризирани ученици. С най-голям дял в тази група са учениците с вродени аномалии на сърцето (10 диспансеризирани) и с други остеохондроплазии (6 случая). Болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан се нареждат на седма позиция –22 диспансеризирани.

С новооткрити заболявания са 731 ученици от обхванатите с профилактични прегледи общо 19 363 ученици. Най-разпространените новооткрити заболявания сред учениците са: смущения в зрението (275 ученици), затлъстяване (182 ученици), астма (83 ученици), следвани от хроничен бронхит (27 ученици),специфично забавяне в развитието –21 ученици, алергичен ринит (18ученици), епилепсия (17 ученици), вродени аномалии (16 ученици) и гръбначни изкривявания – 6 ученици.