Образование

Ученик и учител от Гимназията по туризъм се обучават за фасилитатори

Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ обяви конкурс за фасилитатори за проекта STAR – Stand Together Against Racism, подкрепен от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Това е дългосрочен проект, който включва интензивна работа с млади хора на местно ниво в рамките на училищни работилници и общностни срещи. Кандидатите са били 57. Избрани са 15.

STAR е международна инициатива, по която работят партньори от Испания, Италия, България и Полша .

От 11 до 13 януари се проведе първото обучение, на което присъстваха бъдещи фасилитатори от София, Монтана, Симитли, Дупница и Велико Търново. Човешките права и невидимият расизъм, другите форми на нетолерантност, езикът на омраза в реалното и онлайн ежедневие, бе акцентът на първото обучение. На всички е ясно какво е расизъм, но за неговите невидими форми се замисляме и говорим рядко. Ако на мястото на думата „раса“ поставим религия, пол, уязвима група, етнос, то тогава, всеки един от нас, би разпознал  формите на невидимия расизъм.

Янислав Василев и инж. Славка Проданова от Гимназията по туризъм бяха сред одобрените кандидати за фасилитатори. В началото на февруари им предстои второ обучение,  с фокус  върху практически елементи на фасилитирането и воденето на процеси на учене.        Третата част от проекта е през лятото – най-активните млади хора ще бъдат на едноседмичен летен лагер.